logo

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

loDla kogo?

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą przystąpić absolwenci szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół zawodowych i branżowych którzy w roku przyjęcia skończą 18 lat (w uzasadnionych przypadkach można przyjąć osobę która ma ukończony 16 rok życia).Okres kształcenia:

3 lata (6 semestrów) - słuchacze po szkole zawodowej i branżowej I stopnia
4 lata (8 semestrów) - słuchacze po szkole podstawowej i gimnazjum

Uzyskane wykształcenie\kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego (szkoły średniej) oraz mogą przystąpić egzaminu maturalnego.

System kształcenia:

Zaoczne. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: czwartek-piątek godz. 1500-2000

Płatność:

Opłata miesięczna wynosi 90 zł miesięcznie.

Opis kierunku:

Liceum Ogólnokształcące pozwala dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego osobom które ukończyły gimnazjum i chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach wyższych. Trzyletnia nauka daje możliwość na zdobycie, utrwalenie i pogłębienie wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, daje czas na sprecyzowanie dalszych kierunków kształcenia i rozwoju zawodowego. Umiejętności i wiedza nabyte w Liceum stanowią solidną podbudowę do kontynuowania nauki na kolejnych stopniach edukacji. Absolwenci jeżeli zdali egzamin maturalny mają możliwość podjęcia studiów na dowolnych kierunkach studiów oraz szkołach pomaturalnych lub nabycia przygotowania zawodowego w szkołach policealnych.

Przedmioty ogólnokształcące:

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. historia
 4. wiedza o społeczeństwie
 5. podstawy przedsiębiorczości
 6. geografia
 7. biologia
 8. chemia
 9. fizyka
 10. matematyka
 11. informatyka

W zależności od decyzji dotyczącej specjalizacji do wyboru następujące przedmioty uzupełniające:

 1. przyroda
 2. historia i społeczeństwo
 3. ekonomia w praktyce