logo

Kursy i warsztaty

kursy warsztatyNasze centrum organizuje również kursy i szkolenia nadające dodatkowe kwalifikacje lub doskonalące warsztat pracy oraz zajęcia przygotowyjące do egzaminu maturalnego:

1. Kurs kwalifikacyjny- pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Kurs jest formą zdobywania przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz sektora prywatnego jak i osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do pełnienia roli wiodącego przewodnika w zdobywaniu przez młodocianych pracowników szczególnie umiejętności praktycznych (uprawnienia do przyjmowania i prowadzenia w zakładzie pracy uczniów podejmujących praktykę i uczących się w zasadniczych szkołach zawodowych). 

2. Kurs kwalifikacyjny- terapia pedagogiczna z rewalidacją dla nauczycieli, absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych z uczniami z trudnościami w nauce.
Zajęcia na kursie obejmują 290 godzin wykładów i ćwiczeń. zajęcia prowadzić będą wykładowcy uczelni wyższych, praktycy, specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji z Krakowa, Gdańska, Opola, m.in. dr Olga Pelc-Pękala- psycholog-logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, jedna z 7-iu wybitnych autorów testów dla dzieci diagnozujących specyficzne trudności w nauce. 

3. Kurs przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego, z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego.

4. Szkolenia dla pracowników firm, zakładów pracy, przedsiębiorstw, np. zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.