logo

KKZ: Technik budownictwa

kkz budowlaniecZawód: Technik budownictwa 311204

Kwalifikacje
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej;
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

Do wyboru:
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich;
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji B.16. może uzyskać tytuł Betoniarz-zbrojarz, po uzyskaniu kwalifikacji B.18. może uzyskać tytuł Murarz-tynkarz a po uzyskaniu kwalifikacji B.20. może uzyskać tytuł Monter konstrukcji budowlanych. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie teoretyczne e-learningowym, a praktyczne w systemie zaocznym.

Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

Praca: Przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie prefabrykatów, laboratoria, państwowy nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

kkz logo