logo

KKZ: Technik mechanik

kkz mechanik urzadzen

Zawód: Technik mechanik 311504

Kwalifikacje
M.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;

Do wyboru:
M.17.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń;
M.19.Użytkowanie obrabiarek skrawających;
M.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji M.17. może uzyskać tytuł Mechanik-monter maszyn i urządzeń; po uzyskaniu kwalifikacji M.19. może uzyskać tytuł Operator obrabiarek skrawających a po po uzyskaniu kwalifikacji M.20. może uzyskać tytuł Ślusarz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie e-learningowym.

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

Praca: firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych, zakłady usługowo-naprawcze.

kkz logo