logo

Szkoły Policealne

Szkoła policealna stanowi alternatywę dla studiów wyższych, gdyż pozwala na zdobycie w krótkim czasie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu. Obecnie na rynku pracy poszukiwani są fachowcy z doświadczeniem, które zapewnia praktyka zawodowa. Pracodawcy wola zatrudniać specjalistów niż osoby z ogólnym wykształceniem czy też posiadające jedynie wiedzę teoretyczną - „zawodowców” nie trzeba dodatkowo przyuczać do pracy na określonym stanowisku.

Szkoła policealna to także doskonała propozycja dla osób dorosłych, pragnących przekwalifikować się, tak aby dostosować swoje umiejętności do potrzeb rynku pracy. Przyjmujemy w nasze progi słuchaczy w każdym wieku, a jedyny warunek podjęcia nauki to ukończenie szkoły średniej (matura nie jest wymagana!).

Technik administracji
Technik BHP
Opiekun Osoby Starszej
Opiekun Medyczny
Technik informatyk