logo

Oferta edukacyjna

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  Liceum Ogólnokształcące jest szkołą stworzoną głównie dla osób chcących kontynuować naukę na studiach wyższych. Pozwala doskonale przygotować słuchacza do egzaminu maturalnego ze względu na dużą ilość godzin przeznaczonych na przedmioty zdawane na maturze. Liceum nie zamyka również drogi do szybkiego zdobycia zawodu poprzez możliwość kształcenia w szkołach policealnych (2 letnich). 

  Nasze Centrum Edukacji oferuje możliwość kształcenia w dwóch liceach:  Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (2-letnie, po szkole zawodowej) lub Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3-letnie, po gimnazjum).

 • Szkoły Policealne

  Szkoła policealna stanowi alternatywę dla studiów wyższych, gdyż pozwala na zdobycie w krótkim czasie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu. Obecnie na rynku pracy poszukiwani są fachowcy z doświadczeniem, które zapewnia praktyka zawodowa. Pracodawcy wola zatrudniać specjalistów niż osoby z ogólnym wykształceniem czy też posiadające jedynie wiedzę teoretyczną - „zawodowców” nie trzeba dodatkowo przyuczać do pracy na określonym stanowisku.

  Szkoła policealna to także doskonała propozycja dla osób dorosłych, pragnących przekwalifikować się, tak aby dostosować swoje umiejętności do potrzeb rynku pracy. Przyjmujemy w nasze progi słuchaczy w każdym wieku, a jedyny warunek podjęcia nauki to ukończenie szkoły średniej (matura nie jest wymagana!).

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
  NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM - elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie

  Czym są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe? To nic innego, jak wyodrębnione w każdym zawodzie kwalifikacje zawodowe, zgodne z programem nauczania w danym zawodzie.

  Od września 2012 r. każda pełnoletnia osoba, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, będzie mogła uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny (jedno-, dwu- lub trójkwalifikacyjny; odpowiednio K1, K2, K3). Każdy poziom będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać tytuł technika.

  Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

  Przykład:

  Zawód Technik Informatyk podzielono na 3 kwalifikacje (specjalności):

  • K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • K2 – Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
  • K3 – Tworzenie i administracja stron internetowych i baz

  Osoba zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jeden lub dwa poziomy i uzyskać zaświadczenia o posiadaniu tych dwóch kwalifikacji lub skończyć wszystkie trzy poziomy i uzyskać tytuł technika informatyka.

  Jak można się zapisać?
  • OSOBIŚCIE - Odwiedź nas w Biurze Szkoły
  • TELEFONICZNIE - Zadzwoń 77 415-34-48 (powiedz, że chcesz się zapisać na kurs zawodowy on-line)
  Jak wejść do platformy e-learningowej?

  kkz logo