logo

Wymagane dokumenty

Szkoły Policealne z uprawnieniami szkół publicznych

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie).
 • 2 zdjęcia (format legitymacyjny).
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki).
 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły).
 • Dowód osobisty do wglądu.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2 i 3 letnie) z uprawnieniami szkoły publicznej

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (ośmioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia szkoły zawodowej( - duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie.
 • 2 zdjęcia  (format legitymacyjny).
 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły).
 • Dowód osobisty do wglądu.

Gimnazjum dla Dorosłych (3 lata) po Szkole Podstawowej z uprawnieniami szkoły publicznej

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie).
 • 2 zdjęcia  (format legitymacyjny).
 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły).
 • Dowód osobisty do wglądu.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki).
 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły).
 • Dowód osobisty do wglądu.

Kursy i szkolenia

 • Kserokopia dowodu tożsamości
 • 1 zdjęcia (format legitymacyjny)
 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki) na wybranych kursach i szkoleniach.
 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły).