logo

Aktualności

Zawody: wybierz swoją ścieżkę kariery Zawód: Przedstawiciel handlowy

Kim jest i czym zajmuje się przedstawiciel handlowy?

Przedstawiciela handlowego spotkamy praktycznie w każdej branży: począwszy od spożywczej, poprzez budowlaną, a na IT kończąc. Każda branża i każdy sektor współczesnej gospodarki musi wyrobić targety sprzedaży, prawda? W wielu z nich bez udziału przedstawicieli handlowych byłoby to po prostu całkowicie nierealne, gdyż ważne jest bezpośrednie dotarcie do odpowiedniego odbiorcy/klienta.

absolwent

Jak zostać przedstawicielem handlowym?

Teoretycznie wystarczy nam do tego średnie wykształcenie, prawo jazdy kategorii B w portfelu i zdolności sprzedażowe. Problem w tym, że wystarczy nam to jedynie do podjęcia pracy w małych firmach o zasięgu lokalnym, a co za tym idzie – nasze zarobki nie będą zbyt wysokie. Ważne jest ukończenie proponowanego przez nas kursu doskonalącego zawodowo (okres trwania 3 miesiące). Należałoby ukończyć kurs kwalifikacyjny (można online) w zawodzie handlowiec - sprzedawca lub jako technik-logistyk.

Warsztaty zawodoznawcze

W dniu 3.03.2016 r. w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Głubczycach odbyły się warsztaty zawodoznawcze zorganizowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Opolu.

warsztaty zawodoznawcze 2016 01

MCIZ OFERUJE:

- porady indywidualne oraz zajęcia grupowe
- treningi i warsztaty umiejętności osobistych
- aktualną informację zawodową w postaci opisów zawodów i filmów o zawodach
- możliwość korzystania z multimedialnych programów komputerowych
- metody planowania kariery zawodowej: testy psychologiczne, Indywidualny Plan Działan

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu przeprowadzili zajęcia w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Głubczycach. Tematyka zajęć oscylowała wokół predyspozycji zawodowych, zainteresowań oraz ich związku z przyszłym miejscem pracy.

warsztaty zawodoznawcze 2016 02

Słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych to osoby w dużej mierze pełnoletnie, które zdobywają nowe kwalifikacje w zawodzie technik administracji I technik bezpieczeństwa I higieny pracy. Stąd ważna jest pomoc doradcy zawodowego w zakresie wyborów edukacyjno-zawodowych, różnych zachowań w przyszłej pracy zawodowej, prowadzenia rozmó1), wypełniania dokumentacji, itd.
Każdy młody człowiek, bez względu na stan zdrowia, zachowanie, powinien wiedzieć jak wygląda rynek pracy, co on sam może mu zaoferować i czego oczekiwać. Powinien mieć możliwość poznania swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron. Dlatego właśnie, doradcy zawodowi z opolskiego MCIZ bardzo chętnie przeprowadzają zajęcia również w tych bardziej wymagających placówkach. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu poradnictwa zawodowego.

warsztaty zawodoznawcze 2016 03

Zajęcia z dyrektorem Urzędu Miejskiego w Głubczycach

zajecia urzad miejski 2016

W dniu 8 kwietnia 2016r. w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Głubczycach gościła pani Anna Maleńczak-dyrektor Urzędu Miejskiego w Głubczycach. Przedstawiła słuchaczom kształcącym się w szkole Policealnej w zawodzie technik administracji możliwości związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Omówiła zagadnienia związane z działaniem biznesu w Europie.

Biznes w Europie - jak to działa
Od 1 maja 2004 roku, a polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom, co właściciele firm z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dzięki tzw. zasadzie czterech swobód w UE (swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób) polskie firmy mogą obracać towarami, a także świadczyć usługi w innych krajach członkowskich i delegować tam pracowników.

Spotkanie z przedstawicielem lokalnej telewizji

spotkanie tv 2016

8.04. 2016r. w Szkole Policealnej w Głubczycach w zawodzie technik administracji odbyło się spotkanie z przedstawicielem lokalnej telewizji Panem Marianem Pospiszylem. Grupie słuchaczy opowiedział o swojej działalności gospodarczej, jak ją zakładał, jakie były trudności i sukcesy.

"Telewizja Głubczyce" to prywatny, lokalny program telewizyjny, nadawany w sieci kablowej Firmy VECTRA w miastach Głubczyce i Kietrz oraz poprzez stronę internetową www.tvglubczyce.pl.
Założycielem i właścicielem programu "TVG" jest Marian Pospiszel. Od 12 października 2000 roku, do stycznia 2006 roku program nadawany był codziennie w godzinach: 9.00, 13.00, 17.00, 21.00 - w trzygodzinnych blokach. Od stycznia 2006 roku program nadawany jest w tak zwanej pętli. Oznacza to że program TVG można oglądać przez całą dobę. Obecnie blok programowy trwa dwie godziny i zmieniany jest co dwa dni.

Skromny zespół redakcyjny przygotowuje i emituje różne formy programowe. Do obejrzenia są relacje z uroczystości i wydarzeń miasta, gminy i powiatu. To także bezpośrednie transmisje z imprez kulturalnych, reportaże społeczno - gospodarcze, programy interwencyjne no i oczywiście „Wiadomości lokalne” które cieszą się bardzo dużą oglądalnością. TVG oferuje możliwość prezentacji Państwa firm, także w formie reklamy oraz emisję Państwa materiałów filmowych. Współpraca z 125 ośrodkami telewizji lokalnych działających na terenie Polski pozwala na wymianę programów i dotarcie z reklamą i informacją do kilku milionów telewidzów w kraju, a od października 2006 roku za pośrednictwem Internetu docieramy praktycznie do każdego miejsca na świecie. Jesteśmy otwarci na współpracę i zachęcamy do oglądania naszego programu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy z racji podjętego kierunku chcieliby również zmierzyć się w przyszłości z własną działalnością gospodarczą. Informacje Pana Mariana stały się cenną wskazówką dla przyszłych mniejszych i większych przedsiębiorców.