logo

Aktualności

Warsztaty zawodoznawcze

W dniu 3.03.2016 r. w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Głubczycach odbyły się warsztaty zawodoznawcze zorganizowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Opolu.

warsztaty zawodoznawcze 2016 01

MCIZ OFERUJE:

- porady indywidualne oraz zajęcia grupowe
- treningi i warsztaty umiejętności osobistych
- aktualną informację zawodową w postaci opisów zawodów i filmów o zawodach
- możliwość korzystania z multimedialnych programów komputerowych
- metody planowania kariery zawodowej: testy psychologiczne, Indywidualny Plan Działan

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu przeprowadzili zajęcia w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Głubczycach. Tematyka zajęć oscylowała wokół predyspozycji zawodowych, zainteresowań oraz ich związku z przyszłym miejscem pracy.

warsztaty zawodoznawcze 2016 02

Słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych to osoby w dużej mierze pełnoletnie, które zdobywają nowe kwalifikacje w zawodzie technik administracji I technik bezpieczeństwa I higieny pracy. Stąd ważna jest pomoc doradcy zawodowego w zakresie wyborów edukacyjno-zawodowych, różnych zachowań w przyszłej pracy zawodowej, prowadzenia rozmó1), wypełniania dokumentacji, itd.
Każdy młody człowiek, bez względu na stan zdrowia, zachowanie, powinien wiedzieć jak wygląda rynek pracy, co on sam może mu zaoferować i czego oczekiwać. Powinien mieć możliwość poznania swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron. Dlatego właśnie, doradcy zawodowi z opolskiego MCIZ bardzo chętnie przeprowadzają zajęcia również w tych bardziej wymagających placówkach. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu poradnictwa zawodowego.

warsztaty zawodoznawcze 2016 03

Zajęcia z dyrektorem Urzędu Miejskiego w Głubczycach

zajecia urzad miejski 2016

W dniu 8 kwietnia 2016r. w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Głubczycach gościła pani Anna Maleńczak-dyrektor Urzędu Miejskiego w Głubczycach. Przedstawiła słuchaczom kształcącym się w szkole Policealnej w zawodzie technik administracji możliwości związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Omówiła zagadnienia związane z działaniem biznesu w Europie.

Biznes w Europie - jak to działa
Od 1 maja 2004 roku, a polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom, co właściciele firm z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dzięki tzw. zasadzie czterech swobód w UE (swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób) polskie firmy mogą obracać towarami, a także świadczyć usługi w innych krajach członkowskich i delegować tam pracowników.

Spotkanie z przedstawicielem lokalnej telewizji

spotkanie tv 2016

8.04. 2016r. w Szkole Policealnej w Głubczycach w zawodzie technik administracji odbyło się spotkanie z przedstawicielem lokalnej telewizji Panem Marianem Pospiszylem. Grupie słuchaczy opowiedział o swojej działalności gospodarczej, jak ją zakładał, jakie były trudności i sukcesy.

"Telewizja Głubczyce" to prywatny, lokalny program telewizyjny, nadawany w sieci kablowej Firmy VECTRA w miastach Głubczyce i Kietrz oraz poprzez stronę internetową www.tvglubczyce.pl.
Założycielem i właścicielem programu "TVG" jest Marian Pospiszel. Od 12 października 2000 roku, do stycznia 2006 roku program nadawany był codziennie w godzinach: 9.00, 13.00, 17.00, 21.00 - w trzygodzinnych blokach. Od stycznia 2006 roku program nadawany jest w tak zwanej pętli. Oznacza to że program TVG można oglądać przez całą dobę. Obecnie blok programowy trwa dwie godziny i zmieniany jest co dwa dni.

Skromny zespół redakcyjny przygotowuje i emituje różne formy programowe. Do obejrzenia są relacje z uroczystości i wydarzeń miasta, gminy i powiatu. To także bezpośrednie transmisje z imprez kulturalnych, reportaże społeczno - gospodarcze, programy interwencyjne no i oczywiście „Wiadomości lokalne” które cieszą się bardzo dużą oglądalnością. TVG oferuje możliwość prezentacji Państwa firm, także w formie reklamy oraz emisję Państwa materiałów filmowych. Współpraca z 125 ośrodkami telewizji lokalnych działających na terenie Polski pozwala na wymianę programów i dotarcie z reklamą i informacją do kilku milionów telewidzów w kraju, a od października 2006 roku za pośrednictwem Internetu docieramy praktycznie do każdego miejsca na świecie. Jesteśmy otwarci na współpracę i zachęcamy do oglądania naszego programu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy z racji podjętego kierunku chcieliby również zmierzyć się w przyszłości z własną działalnością gospodarczą. Informacje Pana Mariana stały się cenną wskazówką dla przyszłych mniejszych i większych przedsiębiorców.

Kurs Pedagogiczny

 kurs pedagogiczny

CHCESZ ZOSTAĆ INSTRUKTOREM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, CHCESZ ZATRUDNIAĆ UCZNIÓW, MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, UZYSKAĆ ZWROTY ZA PRAKTYKANTÓW,
ZAPISZ SIĘ NA ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ SZKOLENIE.

DLA OSÓB 45+ KURS BEZPŁATNY. PO UKOŃCZENIU KURSU ABSOLWENT OTRZYMA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU PEDAGOGICZNEGO (CZAS TRWANIA OK. 2 MIESIĄCE).

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ OFERTY.