logo

Kurs Pedagogiczny

 kurs pedagogiczny

CHCESZ ZOSTAĆ INSTRUKTOREM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, CHCESZ ZATRUDNIAĆ UCZNIÓW, MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, UZYSKAĆ ZWROTY ZA PRAKTYKANTÓW,
ZAPISZ SIĘ NA ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ SZKOLENIE.

DLA OSÓB 45+ KURS BEZPŁATNY. PO UKOŃCZENIU KURSU ABSOLWENT OTRZYMA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU PEDAGOGICZNEGO (CZAS TRWANIA OK. 2 MIESIĄCE).

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ OFERTY.