logo

Zajęcia z dyrektorem Urzędu Miejskiego w Głubczycach

zajecia urzad miejski 2016

W dniu 8 kwietnia 2016r. w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Głubczycach gościła pani Anna Maleńczak-dyrektor Urzędu Miejskiego w Głubczycach. Przedstawiła słuchaczom kształcącym się w szkole Policealnej w zawodzie technik administracji możliwości związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Omówiła zagadnienia związane z działaniem biznesu w Europie.

Biznes w Europie - jak to działa
Od 1 maja 2004 roku, a polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom, co właściciele firm z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dzięki tzw. zasadzie czterech swobód w UE (swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób) polskie firmy mogą obracać towarami, a także świadczyć usługi w innych krajach członkowskich i delegować tam pracowników.