logo

Warsztaty zawodoznawcze

W dniu 3.03.2016 r. w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Głubczycach odbyły się warsztaty zawodoznawcze zorganizowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Opolu.

warsztaty zawodoznawcze 2016 01

MCIZ OFERUJE:

- porady indywidualne oraz zajęcia grupowe
- treningi i warsztaty umiejętności osobistych
- aktualną informację zawodową w postaci opisów zawodów i filmów o zawodach
- możliwość korzystania z multimedialnych programów komputerowych
- metody planowania kariery zawodowej: testy psychologiczne, Indywidualny Plan Działan

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu przeprowadzili zajęcia w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Głubczycach. Tematyka zajęć oscylowała wokół predyspozycji zawodowych, zainteresowań oraz ich związku z przyszłym miejscem pracy.

warsztaty zawodoznawcze 2016 02

Słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych to osoby w dużej mierze pełnoletnie, które zdobywają nowe kwalifikacje w zawodzie technik administracji I technik bezpieczeństwa I higieny pracy. Stąd ważna jest pomoc doradcy zawodowego w zakresie wyborów edukacyjno-zawodowych, różnych zachowań w przyszłej pracy zawodowej, prowadzenia rozmó1), wypełniania dokumentacji, itd.
Każdy młody człowiek, bez względu na stan zdrowia, zachowanie, powinien wiedzieć jak wygląda rynek pracy, co on sam może mu zaoferować i czego oczekiwać. Powinien mieć możliwość poznania swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron. Dlatego właśnie, doradcy zawodowi z opolskiego MCIZ bardzo chętnie przeprowadzają zajęcia również w tych bardziej wymagających placówkach. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu poradnictwa zawodowego.

warsztaty zawodoznawcze 2016 03