logo

Zawody: wybierz swoją ścieżkę kariery Zawód: Przedstawiciel handlowy

Kim jest i czym zajmuje się przedstawiciel handlowy?

Przedstawiciela handlowego spotkamy praktycznie w każdej branży: począwszy od spożywczej, poprzez budowlaną, a na IT kończąc. Każda branża i każdy sektor współczesnej gospodarki musi wyrobić targety sprzedaży, prawda? W wielu z nich bez udziału przedstawicieli handlowych byłoby to po prostu całkowicie nierealne, gdyż ważne jest bezpośrednie dotarcie do odpowiedniego odbiorcy/klienta.

absolwent

Jak zostać przedstawicielem handlowym?

Teoretycznie wystarczy nam do tego średnie wykształcenie, prawo jazdy kategorii B w portfelu i zdolności sprzedażowe. Problem w tym, że wystarczy nam to jedynie do podjęcia pracy w małych firmach o zasięgu lokalnym, a co za tym idzie – nasze zarobki nie będą zbyt wysokie. Ważne jest ukończenie proponowanego przez nas kursu doskonalącego zawodowo (okres trwania 3 miesiące). Należałoby ukończyć kurs kwalifikacyjny (można online) w zawodzie handlowiec - sprzedawca lub jako technik-logistyk.