logo

FAQ

Gdzie można zapisać się do szkoły ?

Do szkoły można zapisać się w sekretariacie czynnym:
poniedziałek-czwartek 8:00-16:00
piątek 15:00-20:00
sobota 8:00-13:00
Pełne dane adresowe znajdziecie klikając TUTAJ.

Kto może uczyć się w naszych szkołach?

W naszych szkołach może się uczyć każda osoba, która ukończyła 18 lat. Nie ma górnych ograniczeń wiekowych, bo przecież na naukę nigdy nie jest za późno!

Jakie dokumenty potrzebne są, aby zapisać się do szkoły?

Komplet dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły policealnej to:
– świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (zalecany lekarz medycyny pracy),
– dowód osobisty,
– 3 zdjęcia.

Komplet dokumentów potrzebnych do zapisania się do liceum to:
– świadectwo ukończenia gimnazjum, bądź szkoły podstawowej 8-letniej,
– dowód osobisty,
– 3 zdjęcia.

Komplet dokumentów potrzebnych do zapisania się do gimnazjum to:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (6-letniej),
– dowód osobisty,
– 3 zdjęcia.

Czy zapisu do szkoły może za mnie dokonać inna osoba np. żona, mama, siostra, znajomy?

Zapisać się do szkoły można tylko osobiście, dostarczając dokumenty do sekretariatu szkoły. Osoba znajoma, bądź rodzina nie może dokonać formalności związanych z zapisem za ucznia/słuchacza.

Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy możliwe jest zarezerwowanie miejsca?

Rezerwacji miejsca można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu szkoły, który znajdziecie w danych kontaktowych TUTAJ.

Czy szkoła pobiera wpisowe?

Szkoła nie pobiera wpisowego na żadnym z kierunków.

Czy, aby zapisać się do szkoły policealnej wymagana jest matura?

W szkołach policealnych nie jest wymagana matura.

Czy szkoła wydaje zaświadczenia do instytucji publicznych?

Na prośbę słuchacza wydawane są bezpłatnie zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU i MOPS.

W jakich dniach odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu.

Kiedy przedłużyć ważność legitymacji?

Ważność legitymacji można przedłużyć w lutym lub we wrześniu po zaliczeniu semestru.

Czy legitymację i indeks muszę odebrać osobiście?

Legitymacja i indeks są drukami ścisłego zarachowania, wydawane są jedynie za potwierdzeniem odbioru – własnoręczny podpis.

Czy ważna jest frekwencja na zajęciach?

Tak. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, aby przystąpić do egzaminu semestralnego, należy spełnić dwa podstawowe warunki: rozliczyć pracę kontrolną oraz posiadać min. 50 % frekwencji, na danym przedmiocie.

Kiedy mogę odebrać legitymację?

Legitymację można odbierać po rozpoczęciu danego semestru (letniego – wrzesień, zimowego – styczeń/luty).

end faq