Kursy Zawodowe (e-learning)

Czym są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe? To nic innego, jak wyodrębnione w każdym zawodzie kwalifikacje zawodowe, zgodne
z programem nauczania w danym zawodzie.


Od września 2012 r. każda pełnoletnia osoba, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, będzie mogła uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny (jedno-, dwu- lub trójkwalifikacyjny; odpowiednio K1, K2, K3). Każdy poziom będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać tytuł technika.


Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.


Jak można się zapisać?

OSOBIŚCIE - Odwiedź nas w Biurze Szkoły

TELEFONICZNIE - Zadzwoń 77 415-34-48 (powiedz, że chcesz się zapisać na kurs zawodowy on-line)

Ten serwis może używać plików cookies. Proszę wejść w naszą politykę prywatności po więcej informacji.

Nie pozwalaj

OK