Dla kogo?

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą przystąpić absolwenci gimnazjum, szkoły podstawowej oraz szkół branżowych
i zasadniczych szkół zawodowych, którzy w roku przyjęcia skończą 18 lat (w wyjątkowych sytuacjach można przyjąć słuchacza mającego 16 lat).


Okres kształcenia:

3 lata (6 semestrów) - słuchacze po szkole branżowej i zasadniczej szkole zawodowej


4 lata (8 semestrów) - słuchacze po szkole podstawowej i gimnazjum


Uzyskane wykształcenie\kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego (szkoły średniej) oraz mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

System kształcenia:

Zaoczne. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: czwartek-piątek - godz. 15.30-19.00, soboty godz. 8.30– 13.00

Płatność:

Opłata miesięczna wynosi: 120 zł miesięcznie (oprócz lipca i sierpnia)


Opis kierunku:

Liceum Ogólnokształcące pozwala dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego osobom, które ukończyły gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, szkołę branżową i zasadniczą zawodową i chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach wyższych. Czteroletnia i trzyletnia nauka daje możliwość na zdobycie, utrwalenie i pogłębienie wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, daje czas na sprecyzowanie dalszych kierunków kształcenia i rozwoju zawodowego. Umiejętności i wiedza nabyte w Liceum stanowią solidną podbudowę do kontynuowania nauki na kolejnych stopniach edukacji. Absolwenci, jeżeli zdali egzamin maturalny mają możliwość podjęcia studiów na dowolnych kierunkach studiów oraz szkołach pomaturalnych lub nabycia przygotowania zawodowego w szkołach policealnych.


Przedmioty ogólnokształcące:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka


W zależności od decyzji dotyczącej specjalizacji do wyboru następujące przedmioty uzupełniające:

 • przyroda
 • historia i społeczeństwo
 • ekonomia w praktyce

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Ten serwis może używać plików cookies. Proszę wejść w naszą politykę prywatności po więcej informacji.

Nie pozwalaj

OK